Vaše ruky

Správnou hygienou rúk možno zabrániť 8 z 10 chorôb; kontaminované ruky kontaminujú všetko, čoho sa dotknú. SANYTOL vám pomáha predchádzať chorobám.
<h2 class='h2title'>Ruky a nechty</h2> sú hlavným cieľom mikrobiálnej kontaminácie (nákazy, infekcie), pretože sú najčastejšie vystavované pôsobeniu vonkajších vplyvov.

Ruky a nechty

Ruky a nechty sú hlavným cieľom mikrobiálnej kontaminácie (nákazy, infekcie), pretože sú najčastejšie vystavované pôsobeniu vonkajších vplyvov. Na rukách sa zachytí značný počet (104 ‒ 108 na cm²) potenciálne nebezpečných mikroorganizmov zvonka.

Skutočné nebezpečenstvo však spočíva v tom, ako jednoducho kontaminujú (infikujú) čokoľvek, čoho sa neskôr dotknú.

Style
Two columns
Je známe, že vďaka správnej hygiene rúk sa dá predísť až 8 z 10 ochorení.

Majte na pamäti

Je známe, že vďaka správnej hygiene rúk sa dá predísť až 8 z 10 ochorení.

Hygiena našich rúk je preto jednou z najdôležitejších a najjednoduchších vecí, ako zabezpečiť, aby sa predišlo infekciám a šíreniu choroboplodných zárodkov.

Style
Two columns