Udržateľnosť

Postaráme sa o vás.
Staráme sa o váš domov.
Staráme sa o planétu.

Starostlivost' o zajtrajšok

O skupine AC Marca

AC Marca je medzinárodná skupina založená v Španielsku so sídlom v Barcelone. Má 12 pobočiek a viac než 1000 zamestnancov a jej značky sa predávajú na trhoch vo viac ako 70 krajinách. Okrem toho má 4 výrobné závody vo Španielsku a ďalšie tri vo Francúzsku, Mexiku a Českej rebublike.
Firma bola založená v rokuj 1922 a svoju činnosť zahájila výrobou farieb pre domáce použitie pod značkou IBERIA. Od tej doby významne rozšírila svoje obchodné aktivity a tie teraz zahŕňajú všetko od starostlivosti o domácnosť cez osobnú starostlivosť , lepidlá a potreby pre majstrov až po dermokosmetiku v lekárňach. Portfólio značiek sa pýši známymi názvami ako Norit, Sanytol, ALEX, Lactovit, Aftersun®, Ecran®, Giorgi alebo Ceys, ktoré sú vo svojich segmentoch jednotkami na trhu.
Od svojho vzniku sa tieto značky starajú o ľudí, domácnosti a planétu, sú vzorom v oblasti udržateľného rozvoja, inšpirujú a majú pozitívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť.

Plán Starostlivosť o zajtrajšok 2030 je ambiciózny záväzok spoločnosti, ktorá chce byť prostredníctvom neho motorom zmien s cieľom zlepšiť budúcnosť nás všetkých a našej planéty.

Plán na rok 2030: Tri piliere našej stratégie

Zodpovedná výroba

Prostredníctvom všetkých našich produktov inšpirovať a pozitívne ovplyvňovať budúcnosť planéty a ľudstva.

Kontrola spotreby energie

Prostredníctvom zefektívnenia prevádzky v celom hodnotovom reťazci znížiť ekologickú stopu.

Ohľaduplnosť a pozornosť

Podporovať zodpovedné správanie, ktoré má pozitívny vplyv na ľudí a planétu.

Míľniky dosiahnuté v rokoch 2010 – 2020

 • Emisie CO2 sa pri náraste objemu výroby obmedzili o 45 %.
 • Vďaka efektívnejšiemu využívaniu vody sa spotreba vody na tonu výroby znížila o 12 %.
 • Výrobné závody znížili množstvo generovaného odpadu o 40 %.

Cesta do budúcnosti: Naše ciele do roku 2030

100 % ohľaduplné zloženie
 • Šetrné k životnému prostrediu
 • Biologicky rozložiteľné
 • Bezpečné
100 % balení podľa zásad cirkulárnej ekonomiky
 • Recyklovateľné alebo opakovane použiteľné
 • Kompostovateľné
 • Zodpovedajúci pravidlám cirkulárnej ekonomiky
100 % udržateľné inovácie
 • Udržateľné inovácie
 • Hodnota pre spoločnosť a životné prostredie
O -75 % nižšia uhlíková stopa
 • Obmedzenie emisií skleníkových plynov
O -25 % nižšia spotreba vody
 • Spotreba vody na tonu
O -60 % menej vzniknutého odpadu
 • Vzniknutý odpad
Tím 100 % verný svojim cieľom
 • Skupina pracovníkov verných svojim cieľom
Značky 100 % verné stanoveným cieľom
 • Značky odhodlané k zodpovednému správaniu
100 % transparentnosť
 • Transparentná komunikácia so zákazníkmi a s dodávateľmi