Okolie dieťaťa

Miesta a povrchy v dome, kde malé dieťa trávi veľa času a kde sa hrá, musia byť čo najčistejšie. O to viac to platí v prvých rokoch jeho života, keď si väčšinu času strká do úst ruky a ďalšie rozličné predmety. 

Kliknite na tieto texty a objavte naše rady: