Bielizeň

S cieľom znížiť spotrebu energie a ušetriť náklady perú niektorí ľudia bielizeň pri nízkej teplote a znižujú množstvo pracieho prostriedku. Ale bielizeň vypratá na 30 °C bude obsahovať len 10-krát menej mikroorganizmov než pred vypratím, zatiaľ čo pri praní na 40 °C ich bude obsahovať 500-krát menej (zdroj Pasteurov ústav). Naďalej bude pretrvávať aj mikrobiálne riziko a zápach spôsobený bakteriálnou fermentáciou. Mikroorganizmy, ktoré prežijú, budú mať možnosť sa množiť v bubne práčky a budú pripravené usadiť sa na suchom alebo vlhkom textile, s ktorým prídu do kontaktu. 

Mikróby sa vo všeobecnosti veľmi ľahko uhniezdia v textilných vláknach. Obyčajný kus tkaniny môže po jednodennom nosení obsahovať viac než 100 000 choroboplodných zárodkov na cm2. Niektorá bielizeň je však mikróbmi zasiahnutá viac než iná.

Kliknite na tieto texty a objavte naše rady: