Kúpeľňa

Vlhkosť, vysoká teplota prostredia, nedostatočná ventilácia, organický odpad… toto všetko robí z kúpeľne miestnosť, kde sa mikróby ľahko množia. To je prípad plesní, ktoré sa objavujú ako čierne stopy okolo vodovodného kohútika, v škárach a na sprchových závesoch. Ale to nie sú jediné miesta, kde sa množia mikróby! 

Kliknite na tieto texty a objavte naše rady na čistenie: