Iné predmety

Mobilný telefón, kľúče či diaľkový ovládač na TV sú v neustálom kontakte s našimi rukami. Na týchto predmetoch sa nachádza veľa vírusov a baktérií, a preto je veľmi dôležité, aby sme ich pravidelne dezinfikovali. 

Ak chcete zistiť, ako sa majú jednotlivé predmety dezinfikovať, kliknite na text v obrázku.