Najviac citliví na infekcie sú starší ľudia, deti a tehotné ženy.

Náchylnosť k infekciám

Deti
Pokiaľ ide o infekcie, novorodenci sú na ne veľmi citliví a náchylní. Vzhľadom k nízkej imunite pri narodení sú veľmi zraniteľní. To znamená, že ak je úroveň hygieny v jeho okolí nedostatočná, novorodenec je vystavený riziku nákazy.

Staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím
Staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutým sú náchylnejšie na infekcie a citlivejšie k niektorým mikróbom. Musíme byť ostražití, aby sme ich neinfikovali a v prípade potreby im pomohli udržať dobrú hygienu.

Tehotné ženy
Tehotné ženy, a to aj zdravé, musia byť obozretné, aby sa vyhli infekciám, ktoré by mohli mať nepriaznivé následky na vývoj ich detí. Základné opatrenia pozostávajú z kvalitnej hygieny a kvalitnej stravy.